Новости  Акты  Бланки  Договор  Документы  Правила сайта  Контакты
 Топ 10 сегодня Топ 10 сегодня 
  
18.11.2015

Зарубежная литература 7 класс пивнюк скачать

Правильні відповіді на завдання тесту із зарубіжної літератури 2008 року 1. Зміст завдання: Який з-поміж перелічених творів починається рядками: "Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…"? А "Іліада"; Б "Одіссея"; В "Божественна комедія"; Г "Енеїда". Правильна відповідь: "Іліада" Відповідність програмі: 1 Гомер. Зміст завдання: До якого жанру належить твір, ге-рой якого виголосив: "Не думайте, що то з сваволі й гордощів мовчу я, - в грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою! А епічна поема; Б комедія; В трагедія; Г сонет. Правильна відповідь: Трагедія Відповідність програмі: 1 Есхіл. Зміст завдання: Який з-поміж запропонованих по-етичних фрагментів написаний гек-заметром? А "Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав - шукати нову блакить, нову любов"; Б "Аж моторошно робиться самому, коли згадаю праліс той заклятий, бір непрохідний в мороці страшному! Зі смертю лиш це можна порівняти. Та знову долю я знайшов щасливу, а як - про те ви будете читати"; В "Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої. Одна душа жива за сто Кааб дорожча! Чому ж ідеш до них? Правильна відповідь: "Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив, в морі ж багато біди і тілом за-знав, і душею, щоб і себе вря-тувать, і друзів додому вернути". Відповідність програмі: 1 Шалагінов Зміст завдання: Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно: А шоломосяйний Одіссей; Б прудконогий Одіссей; В велемудрий Одіссей; Г ніжний Одіссей. Правильна відповідь: велемудрий Одіссей Відповідність програмі: 1 Шалагінов Зміст завдання: Який з-поміж названих персонажів вважається "вічним образом"? А Харон; Б Агамемнон; В Ахілл; Г Прометей. Правильна відповідь: Прометей Відповідність програмі: 1 Літературознавчий словник-довідник: За ред. Зміст завдання: Яка історична подія лягла в основу "Пісні про Роланда"? А похід іспанців у мавританські землі; Б похід маврів у іспанські землі; В похід іспанців у франкські землі; Г похід франків у іспанські землі. Зміст завдання: Яка з перелічених тем є провідною в "Пісні про Роланда"? А боротьба за руку і серце чарівної дами; Б боротьба за зачаровані скарби; В боротьба за рідну віру; Г боротьба проти злих сил природи. Правильна відповідь: боротьба за рідну віру Відповідність програмі: 1 Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Зміст завдання: Хто додав епітет "божественна" до первісної назви "Комедія" поеми Данте? А Мольєр; Б Боккаччо; В Шіллер; Г Вольтер. Зміст завдання: Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний терциною? А "Немов кадило, цвіт димує в тишині, і серце скрипки десь тремкоче стоголосне. Меланхолійний вальс та очманіння млосне, як вівтар, небеса високі і смутні"; Б "І юних, і старих - всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас"; В "Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її - було і думать годі, і далі йти зробилося несила"; Г "Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати! Тут обертаються всі людські сльози в твань! Чи правда, що не раз печальний дух Агати говорить: покидай світ злочину й страждань? Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати! Правильна відповідь: "Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її - було і думать годі, і далі йти зробилося несила" Відповідність програмі: 1 Шалагінов Зміст завдання: Кому з перелічених поетів належать ці рядки: "У кого кожний день в запасі півкоржа. У кого свій садок і хата не чужа, хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа"? А Данте; Б Вергілій; В Петрарка; Г Омар Хайям. Правильна відповідь: Омар Хайям Відповідність програмі: 1 Висоцька Зміст завдання: Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів належить до жанру рубаї? А "Скажено хлюпали припливи океанські, а я, колись глухий, як мозок дітвори, все за водою плив! І заколот гігантський зняли півострови, простори і вітри"; Б "Відходив день, і всі земні тварини звільняв вечірній присмерк від уто-ми; і тільки я, на всій землі єдиний, вів боротьбу самотнього сіроми з до-рогою, а водночас з журбою, про що й скажу, в правдивості свідомий"; В "В твоєму погляді - і присмерк, і світання, як вечір грозовий, приносиш аромат. Німим стає герой з твого причарування, і сміливішає дитина во сто крат"; Г "І юних, і старих - всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас". Правильна відповідь: "І юних, і старих - всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що при-йдуть після нас" Відповідність програмі: 1 Висоцька Зміст завдання: Хто з перелічених героїнь є персонажем твору літератури Відродження? А Лорелея; Б Гретхен; В Пенелопа; Г Офелія. Правильна відповідь: Офелія Відповідність програмі: 1 Шекспір Зміст завдання: Хто з літературних персонажів прагнув у світі "зло знищити, беззаконня скасувати, сваволю впинити, помилки виправити"? А Роланд; Б Дон Кіхот; В Гамлет; Г Санчо Панса. Правильна відповідь: Дон Кіхот Відповідність програмі: 1 Сервантес Зміст завдання: По скільки рядків мають строфи, з який складається цей вірш: "Де погляд ніжний, де чарівний вид; де постать горда, де струнка постава, де мова та бентежна й величава, що за-вдає негідникові встид? Де сміх, що жалить того, хто набрид? Де та душа, що, мов зоря яскрава, висока й гідна владарського права, небесний нам осяяла блакит? Я вами дихаю, для вас палаю, я народивсь для вашого єства, без вас мені нема й не треба раю; як радість відійшла моя жива, в словах надію я плекав безкраю, та вітер порозвіював слова"? А 2+3+3+2; Б 4+4+3+3; В 3+3+4+4; Г 4+4+4+2. Правильна відповідь: 4+4+3+3 сонет Відповідність програмі: 1 Літературознавчий словник-довідник: За ред. Зміст завдання: Кого Гамлет називає "літописцями століть"? А історіографів; Б акторів; В королів; Г могильників. Правильна відповідь: акторів Відповідність програмі: 1 Шекспір Гамлет, дія 2, сцена 2 будь-яке видання. Зміст завдання: Якому літературному напряму були притаманні: прагнення вразити читача, пишна метафоричність, під-креслена схильність до контрасту й антитези? А романтизму; Б символізму; В бароко; Г реалізму. Правильна відповідь: бароко Відповідність програмі: 1 Літературознавчий сло-вник-довідник: За ред. Зміст завдання: Що означає слово "класицизм" у перекладі з латини? А правильний; Б гармонійний; В зразковий; Г урівноважений. Правильна відповідь: зразковий Відповідність програмі: 1 Літературознавчий словник-довідник: За ред. Зміст завдання: Мистецтво якої доби представни-ки класицизму вважали взірцем ху-дожньої досконалості? А бароко; Б античності; В Відродження; Г Середньовіччя. Правильна відповідь: античності Відповідність програмі: 1 Літературознавчий сло-вник-довідник: За ред. Зміст завдання: Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: "Сюжет високий ви обрали чи жартливий - уму коритися повинні завжди співи, бо римі з розумом не слід ворогувать. Вона - невільниця і мусить послух мать"? А реалізм; Б романтизм; В бароко; Г класицизм. Правильна відповідь: класицизм Відповідність програмі: 1 Літературознавчий сло-вник-довідник: За ред. Зміст завдання: У якому рядку перелічені письменники доби Просвітництва? А Шіллер, Гете, Гюго; Б Шіллер, Гете, Мольєр; В Шіллер, Гете, Вольтер; Г Шіллер, Гете, Буало. Правильна відповідь: Шіллер, Гете, Вольтер Відповідність програмі: 1 Шалагінов Зміст завдання: Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: "Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні - золоте"? А "Фауст"; Б "Божественна комедія"; В "Гамлет"; Г "Пісня про Роланда". Правильна відповідь: "Фауст" Відповідність програмі: 1 Гете Зміст завдання: У якому творі літератури ХХ ст. А "Старий і море"; Б "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…"; В "Чума"; Г "Майстер і Маргарита". Правильна відповідь: "Майстер і Маргарита" Відповідність програмі: 1 Булгаков Майстер і Маргарита будь-яке видання. Зміст завдання: Який з-поміж названих персонажів вважається "вічним образом"? А Санчо Панса; Б Гектор; В Журден; Г Фауст. Правильна відповідь: Фауст Відповідність програмі: 1 Літературознавчий сло-вник-довідник: За ред. Зміст завдання: Укажіть рядок із характерною ознакою романтизму: А широке використання звукопису, навіювання певного настрою; Б суворе дотримання чітких правил і норм; В наявність мотивів світової скорботи; Г відмова від усталених норм, нестримне експериментаторство. Правильна відповідь: наявність мотивів світової скорботи Відповідність програмі: 1 Літературознавчий словник-довідник: За ред. Зміст завдання: Яка характерна риса романтизму втілена у вірші Гейне "Не знаю, що стало зо мною…"? А наявність байронічного героя; Б наявність фольклорного персонажа; В наявність мотиву романтичного бунту; Г наявність мотиву самотності. Правильна відповідь: наявність фольклорного персонажа Відповідність програмі: 1 Шалагінов Зміст завдання: Яка з перелічених рис романтизму втілена в "Крихітці Цахесі" Гофмана? А наявність головного героя - похмурого одинака із загадковим минулим; Б протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів; В провідна роль мотивів національної туги; Г домінування мотивів світової скорботи. Правильна відповідь: протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів Відповідність програмі: 1 Висоцька Зміст завдання: Визначте автора твору, де є такий портрет-гротеск: "Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку"? А Байрон; Б Гофман; В Пушкін; Г Лермонтов. Правильна відповідь: Гофман Відповідність програмі: 1 Гофман Зміст завдання: Прочитайте твердження і дайте відповідь на запитання: 1. Письменники-романтики ігнорували національний колорит й орієнтувалися на зразки античного мистецтва. Письменники-романтики викорис-товували фольклорні мотиви. А правильним є перше твердження; Б правильним є друге твердження; В правильними є обидва твердження; Г обидва твердження є неправильними. Правильна відповідь: правильним є друге твердження письменники-романтики використовували фольклорні мотиви Відповідність програмі: 1 Літературознавчий сло-вник-довідник: За ред. Зміст завдання: Хто є автором цього вірша: "Великі та німі Гиреїв двір і сад! По ґанках, що мели покірних баш тюрбани, через потуги трон і любощів дивани літає сарана, повзе холодний гад. Повився темний плющ і дикий виноград по вікнах, по стіні подобою альтани; "руїна" - пише тут на мурах гість незнаний, як Валтасарові, на віковіч-ний згад. А в залі ще стоїть окраса мармурова: гарему то фонтан. Сльоза його перлова спадає по сльозі і про-мовля щомить: "О де ви, де тепер, любов, могуття й славо, що мали у віках сіяти величаво? Немає вас, а джерело дзвенить""? А Пушкін; Б Лермонтов; В Гейне; Г Міцкевич. Правильна відповідь: Міцкевич Відповідність програмі: 1 Міцкевич Зміст завдання: Укажіть рядок із характерними ознаками реалізму: А наявність героя - носія однієї домінуючої пристрасті; Б порушення всіх норм і правил, герой - самотній бунтівник; В правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку; Г настанова на музичність і нечіткість сенсу фрази, широке використання звукопису, навіювання певного настрою. Правильна відповідь: правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку Відповідність програмі: 1 Літературознавчий словник-довідник: За ред. Зміст завдання: Що складає основу сюжету повісті "Мертві душі"? А історія життя шахрая Чичикова; Б подорож Чичикова російською провінцією; В знайомство героя з поміщиками, чиновниками; Г шахрайська операція з купівлі "мертвих душ". Правильна відповідь: шахрайська операція з купівлі "мертвих душ" Відповідність програмі: 1 Гоголь Мертві душі будь-яке видання. Зміст завдання: Яким зображує Гобсека Бальзак? А служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства; Б жалюгідним скнарою, що не вміє дотримувати слова і цінує лише прибутки; В злим генієм, позбавленим почуття справедливості; Г доброчинцем, який позичає гроші під низькі проценти і цим допомагає клієнтам. Правильна відповідь: служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства Відповідність програмі: 1 Пронкевич Зміст завдання: Визначте провідну думку повісті "Гобсек": А світом правлять гроші, адже за них можна придбати практично все; Б влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат; В золото приносить владу та достаток, тому його накопичення є шляхом до незалежності; Г золото є "душею" капіталістичного суспільства. Правильна відповідь: влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат Відповідність програмі: 1 Пронкевич Зміст завдання: Що є головною причиною злочину Родіона Раскольникова? А прагнення до збагачення шляхом привласнення майна старої лихварки; Б задоволення почуття помсти за злиденне життя та постійні приниження; В намагання перешкодити шлюбу "за розрахунком" сестри Дуні з Лужиним, якого вона не кохала; Г спроба перевірити теорію на практиці. Правильна відповідь: спроба перевірити теорію на практиці Відповідність програмі: 1 Пронкевич Зміст завдання: У якому творі висловлено думку: "Розкрити себе і втаїти митця - цього прагне мистецтво"? А "Анна Кареніна"; Б "Війна і мир"; В "Злочин і кара"; Г "Портрет Доріана Грея". Правильна відповідь: "Портрет Доріана Грея" Відповідність програмі: 1 Уайльд Зміст завдання: Хто є автором рядків: "О Капітан! Позаду путь трудна, всі бурі корабель здолав, і слава нам луна"? А Рембо; Б Вітмен; В Рільке; Г Бодлер. Правильна відповідь: Вітмен Відповідність програмі: 1 Вітмен Зміст завдання: Хто є автором рядків: "Я блискавицями роздерте небо знаю, прибої, течії, смеркання голубі, світанки, збуджені, мов голубині зграї, і те, що може лиш примаритись тобі"? А Бодлер; Б Верлен; В Рембо; Г Вітмен. Правильна відповідь: Рембо Відповідність програмі: 1 Рембо Зміст завдання: Хто з поетів ХХ століття є авто-ром вірша, що починається словами: "Ось дерево звелось. І змовкло все, та плине крізь мовчання новий початок, знак новий і рух…"? А Блок; Б Ахматова; В Рільке; Г Пастернак. Правильна відповідь: Рільке Відповідність програмі: 1 Рільке Сонети до Орфея: Пер. Зміст завдання: Що символізує червоний колір у фіналі вірша Аполлінера "Зарізана голубка й водограй": "…Олеандри всі в крові і сонце ранене в траві на багрянистім горизонті"? А схильність поета до розгляду екологічних проблем; Б захоплення поета імпресіоністичним живописом; В співчуття поета до жертв кривавої війни; Г поетизацію краси природи шляхом оспівування палахкотіння заходу сонця. Правильна відповідь: співчуття поета до жертв кривавої війни Відповідність програмі: 1 Волощук Є. Зміст завдання: Що вважає Булгаков найгір-шою людською вадою, зображуючи єршалаїмський світ? А брехня; Б підлість; В боягузтво; Г жадібність. Правильна відповідь: боягузтво Відповідність програмі: 1 Волощук Є. Зміст завдання: Епіграфом до якого твору став вислів Даніеля Дефо: "Якщо вільно зобразити ув'язнення через інше ув'язнення, то й вільно зобразити будь-який реально існуючий предмет через щось зовсім неіснуюче"? А "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…"; Б "Старий і море"; В "Перевтілення"; Г "Чума". Правильна відповідь: "Чума" Відповідність програмі: 1 Камю Зміст завдання: Від твору якої літератури похо-дить назва оповідання Белля "Подо-рожній, коли ти прийдеш у Спа…"? А давньоримської; Б давньогрецької; В персько-таджицької; Г іспанської. Правильна відповідь: давньогрецької Відповідність програмі: 1 Волощук Є. Зміст завдання: Хто з героїв літератури ХХ ст. А Ріє; Б Сантьяго; В Рамбер; Г безіменний герой "Подорожнього…". Правильна відповідь: Сантьяго Відповідність програмі: 1 Хемінгуей Старий і море: Пер. Зміст завдання: У якому рядку перелічені письменники-постмодерністи? А Павич, Еко, Хемінгуей; Б Павич, Еко, Зюскінд; В Павич, Еко, Камю; Г Павич, Еко, Кафка. Зміст завдання: Хто здійснив повний переклад поем "Іліада" і "Одіссея" українською мовою? А Микола Лукаш; Б Григорій Кочур; В Леонід Первомайський; Г Борис Тен. Правильна відповідь: Борис Тен Відповідність програмі: 1 Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури testportal. Зміст завдання: Установіть відповідність між письменниками та літературними жанрами, у яких вони досягли найбільших успіхів: 1 Петрарка; 2 Сервантес; 3 Мольєр; 4 Вергілій. А комедія; Б роман; В трагедія; Г сонет; Д епічна поема. Правильна відповідь: Петрарка - сонет; Сервантес - роман; Мольєр - комедія; Вергілій - епічна поема Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє: 1 Вагнер; 2 Гектор; 3 Лорелея; 4 Данте. А "Божественна комедія"; Б "Не знаю, що стало зо мною…"; В "Фауст"; Г "Малюк Цахес"; Д "Іліада". Правильна відповідь: Вагнер - "Фауст"; Гектор - "Іліада"; Лорелея - "Не знаю, що стало зо мною…"; Данте - "Божественна комедія" Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать: 1 "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…"; 2 "Злочин і кара"; 3 "Альбатрос"; 4 "Старий і море". А французька; Б російська; В італійська; Г німецька; Д американська. Правильна відповідь: "Подорожній…" - німецька; "Злочин і кара" - російська; "Альбатрос" - французька; "Старий і море" - американська Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між жанром і назвою твору: 1 трагедія; 2 комедія; 3 сонет; 4 епічна поема. А "Міщанин-шляхтич"; Б "Фауст"; В "Як не любов, то що це бути може…"; Г "Малюк Цахес"; Д "Пісня про Роланда". Правильна відповідь: трагедія - "Фауст"; комедія - "Міщанин-шляхтич"; сонет - "Як не любов…"; епічна поема - "Пісня про Роланда" Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між типом літературного героя та літературним напрямом добою : 1 носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру; 2 незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею; 3 типовий представник певного суспільного прошарку, конкретної епохи; 4 природна людина, вихована за законами розуму та природи А Просвітництво; Б реалізм; В романтизм; Г класицизм; Д бароко. Правильна відповідь: носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру - класицизм; незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею - романтизм; типовий представник певного суспільного прошарку - реалізм; природна людина, вихована за законами розуму та природи - Просвітництво Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами: 1 "Природа - храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути"; 2 "Себе я оспівую - просту, окрему особу, проте вживаю слово "Демократичність" і термін "Людський загал""; 3 "Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крила-тий, щоб душу поривав - шукати нову блакить, нову любов"; 4 "А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О - про вас я нині б розповів: А - чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене". А Рільке; Б Бодлер; В Рембо; Г Вітмен; Д Верлен. Правильна відповідь: "Природа - храм живий…" - Бодлер; "Себе я оспівую…" - Вітмен; "Так музики ж всякчас і знов…" - Верлен; "А чорне, біле Е…" - Рембо Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами віршів і прізвищами поетів: 1 "Визначення поезії"; 2 "Довкола жовтий вечір ліг"; 3 "Весно, весно, без меж і без краю. А Блок; Б Маяковський; В Ахматова; Г Пастернак; Д Рільке. Правильна відповідь: "Визначення поезії" - Пастернак; "Довкола жовтий вечір ліг" - Ахматова; "Весно, весно…" - Блок; "А ви змогли б? Зміст завдання: Установіть відповідність між персонажем і автором твору: 1 Рамбер; 2 Сантьяго; 3 Пікерінг; 4 Берліоз. А Белль; Б Шоу; В Булгаков; Г Камю; Д Хемінгуей. Правильна відповідь: Рамбер - Камю; Сантьяго - Хемінгуей; Пікерінг - Шоу; Берліоз-Булгаков Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між твором і його жанром: 1 "Прометей прикутий"; 2 "Пігмаліон"; 3 "Собор Паризь-кої Богоматері"; 4 "Іліада". А епічна поема; Б історичний роман; В комедія; Г трагедія; Д сонет. Правильна відповідь: "Прометей прикутий" - трагедія; "Пігмаліон" - комедія; "Собор Паризької Богоматері" - історичний роман; "Іліада" - епічна поема Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть відповідність між персонажами та авторами творів: 1 Ріє; 2 Еней; 3 Ієшуа; 4 Раскольников. А Вергілій; Б Достоєвський; В Верлен; Г Камю; Д Булгаков. Правильна відповідь: Ріє - Камю; Еней - Вергілій; Ієшуа - Булгаков; Раскольников - Достоєвський Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть послідовність виникнення літературних напрямів: А експресіонізм; Б класицизм; В екзистенціалізм; Г романтизм. Правильна відповідь: Класицизм; романтизм; експресіонізм; екзистенціалізм Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть послідовність написання творів: А "Собор Паризької Богоматері"; Б "Дон Кіхот"; В "Іліада"; Г "Анна Кареніна". Правильна відповідь: "Іліада"; "Дон Кіхот"; "Собор Паризької Богоматері"; "Анна Кареніна". Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть послідовність написання творів, де діють такі герої: А Рамбер; Б Сібіл Вейн; В Журден; Г Олів'єр. Правильна відповідь: Олів'єр; Журден; Сібіл Вейн; Рамбер Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть послідовність відвідин Чичиковим поміщиків: А Плюшкін; Б Манілов; В Собакевич; Г Коробочка. Правильна відповідь: Манілов; Коробочка; Собакевич; Плюшкін Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Зміст завдання: Установіть послідовність написання творів, що починаються таки ми рядками: А "Стомившися, вже смерті я благаю…"; Б "Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої…"; В "Під мостом Мірабо струмує Сена так і любов біжить у тебе в мене журба і втіха крутнява шалена…"; Г "Найперше - музика у слові! Бери ж із розмірів такий, що плине, млистий і легкий, а не тяжить, немов закови…". Правильна відповідь: "Шукай людину скрізь…" Омар Хайям ; "Стомившися, вже смерті я благаю…" Шекспір ; "Найперше - музика у сло-ві!. Верлен ; "Під мостом Мірабо струмує Сена…" Гійом Аполлінер. Відповідність програмі: 1 ЗНО-2008. Розміщено 6 червня 2008р.

  Комментарии к новости 
 Главная новость дня Главная новость дня 
Больше чем друг скачать книгу
Рок драм машина андроид скачать
World of goo скачать игру на компьютер
Скачать моды на ферму 2009
Скачать модели машин для мта dayz
Скачать книги светланы талан
Скачать книгу вадим панов королевский крест
Любовь в стиле трот скачать торрент
Колеса ужаса скачать торрент
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Карта сайта
Ляпис трубецкой скачать сборник торрент
Скачать песню из 90210 новое поколение
Скачать роберт джордан колесо времени fb2
Beamng drive как скачать моды на машины
Скачать казахские песни группы жигиттер
Первая любовь наталья бучинская скачать